Η εταιρεία μας  παράγει όλες τις κατηγορίες σκυροδέματος, που προβλέπονται από τον ΚΤΣ 2016, αλλά και τις παλαιότερες  κατηγορίες σύμφωνα με τον ΚΤΣ 97, για κατασκευές που αδειοδοτήθηκαν πριν από τον Απρίλιο του 2017, δηλαδή C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45,  και κάθιση S1, S2, S3, S4 καθώς και ειδικές συνθέσεις κατά παραγγελία του πελάτη.