Η τάχιστη και συνεπής μεταφορά επιτυγχάνεται μέσω των 10 φορτηγών αυτοκινήτων (μπετονιέρες 9m3) και των 4 αντλιών αυτοκινήτων, με εύρος ιστού 22-45 μέτρα.